Så blir Stockholm världens smartaste region

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen.
I samarbetet ingår företrädare för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

 

Aktuellt

Röster om innovation och samarbete
Pdf
Smartare mätare avslöjar läckor, VVS-forum nr 11/2019
Pdf
Ett samarbetsprojekt där alla lärt sig av varandra
Nytt fönster