Så blir Stockholm världens smartaste stad

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. I samarbetet ingår Stockholms stad och Stockholms läns landsting ingår ABB, Ericsson, KTH, Scania, Skanska, Telia och Vattenfall.