Så blir Stockholm världens smartaste region

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen.
I samarbetet ingår företrädare för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.