Så blir Stockholm världens smartaste region

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. I samarbetet ingår Stockholms stad, Stockholms läns landsting, ABB, Ericsson, KTH, Scania, Skanska, Telia och Vattenfall.