Så blir Stockholm världens smartaste region

Sedan 2021 är Digital Demo Stockholm (DDS) en del av Digital Futures. DDS startade 2016 som ett innovationssamarbete för att förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. Initiativet representeras av offentlig sektor, akademi och näringsliv.

 

Aktuellt

”Det har gett mig bränsle till min drivkraft” TechTenstas mentorskapsprogram – ett initiativ för ungdomars framtid.
Pdf
Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. I samarbetet ingår företrädare för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.
Video
Stäng

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. I samarbetet ingår företrädare för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Nya tekniken säkrar sterilt material på Danderyds sjukhus
Nytt fönster