Energieffektiv vård

Hur kan vi analysera och minska energiförbrukningen i vården?

Energieffektiv vård

Hur kan vi analysera och minska energiförbrukningen i vården?

Utmaning

Region Stockholm har som mål att sänka energiförbrukningen i vårdfastigheter med 10 procent från 2011 till 2021 och med 30 procent till 2030. Man har idag inget samlat system för att mäta, analysera och samordna den totala energianvändningen.

Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Projektet beräknas pågå från Q1 2018 till och med Q4 2019.

Projekt Energieffektiv vård är ett samarbete mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, Vattenfall, KTH, Ericsson och Telia. 

  • Den förstudie som projektet erhållit medel till från Vinnova är nu genomförd. 
  • ViableCities har beviljat medel för genomförandet av innovationsprojektet som nu förbereds.

Annika Larsson, Vattenfall, annika1.larsson@vattenfall.com

Mer om energieffektiv vård

Stockholm är en dynamisk region i snabb utveckling med ett växande antal invånare. Region Stockholm är en viktig aktör i regionens strävan mot en hållbar utveckling med begränsad miljöpåverkan.

Region Stockholm har som mål att sänka energiförbrukningen i vårdfastigheter med 10 procent från 2011 till 2021 och med 30 procent till 2030. Inom hälso- och sjukvården används energi för att driva såväl fastigheter och lokaler som vård- och forskningsverksamhet. Idag finns inget samlat system för att mäta, analysera och samordna den totala energianvändningen för att driva fastighet och vård. Något som projektet Energieffektiv vård förväntas bidra till.

Digitala lösningar och samordning
Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. Syftet är att identifiera och visualisera möjligheter för bättre energianvändning.

Datautbyte för energibesparing
En bred analysplattform för hantering av data inrättas, som ska ge kunskap om var och hur energi behöver mätas för att ge data med så enkel installation som möjligt. Med en ökad förståelse för energiförbrukningen skapas möjligheter att genomföra effektiva energibesparande åtgärder. Det etableras också ett datautbyte mellan fastighetsförvaltare och vårdgivare kring arbetet med att effektivisera energiförbrukningen.

Uppskalning och Big Data
Projektet ska även bidra till att stimulera svensk industri i utvecklingen av digitala lösningar och energitjänster. Något som kan ge företag stärkt position på inhemsk och global marknad. När den digitala lösningen är testad och klar finns det också möjligheter att skala upp den för fler användningsområden. Projektet har dessutom potential att bli ett utmärkt exempel på Big Data Analytics, analys av stora mängder digitalt lagrad information.

Dela demoprojektet