Energieffektiv vård

Hur kan vi analysera och minska energiförbrukningen i hälso- och sjukvård?

Energieffektiv vård

Hur kan vi analysera och minska energiförbrukningen i hälso- och sjukvård?

Utmaning

Region Stockholm har som mål att sänka energiförbrukningen i fastigheter med 10 procent från 2011 till 2021 och med 30 procent till 2030. Det finns dock inget samlat system för att mäta, analysera och samordna total energianvändning från såväl fastighet som de verksamheter som drivs däri.

Projektet ska utveckla digitala lösningar som gör det möjligt att analysera energiförbrukningen för både fastighetsdrift och vårdverksamhet. 

Projekt Energieffektiv vård är ett samarbete mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, KTH, Vattenfall, Ericsson och Telia. 

En förstudie har genomförts, med stöd av Vinnova.  Innovationsprojektet som pågår är finansierat av ViableCities, ett strategiskt innovationsprogram som drivs med stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Per-Olof Nylén, Vattenfall

per-olof.nylen@vattenfall.com

Mer om projekt energieffektiv vård

Verksamhets- och fastighetsenergi i Region Stockholms fastigheter ska ha minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i jämförelse med år 2011. Projekt Energieffektiv vård genomförs i samarbete med KTH och en rad teknikföretag som ett led i att nå detta mål.

Energianvändningen vid länets sjukhus styrs idag utifrån ett fastighetsperspektiv och utgår inte i någon större omfattning från vårdverksamhetens krav på energitillförsel. Projektet ska testa nya digitala lösningar för energianvändning i ett mer sammanhållet och hållbart system. Ett mål är också att öka kunskapen om hur energi används och om hur energiförbrukning kan effektiviseras.

Pilot på Danderyds sjukhus
Projektet inleds med installation av sensorer och en teknisk plattform som samlar information om energianvändning från både verksamhet och fastighet. Piloten genomförs vid sterilcentralen, sterilförrådet, och PCI-labb som utför kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärl. Därefter analyseras data och tekniken optimeras inför fortsatt datainsamling. Analyserna ska bilda grund för forskning och vetenskapliga rapporter. Målet är att ta fram en metod för vidareutveckling av digitala lösningar som kan ge effektivare energianvändning. 

Partnerskap med spetskompetenser
Projektet drivs i samarbete mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, KTH, Vattenfall, Ericsson och Telia. Ett partnerskap med spetskompetens inom vårdprocesser, mätsystem, analys, visualisering, teknikplattformar, cybersäkerhet och energitillförsel. Projektet stöds av innovationsprogrammet Viable Cities, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Dela demoprojektet