Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Digitala vägar till ökad trygghetskänsla och vårdkvalitet

Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Digitala vägar till ökad trygghetskänsla och vårdkvalitet

Utmaning

Med många olika inblandade vårdaktörer och höga krav på patient- och datasäkerhet skapas ett behov av nya arbetssätt och organisatoriska lösningar med patienten i fokus. Hur synkroniseras insatserna på ett tryggt vis för patienten?

Detta projekt består av två delar. I den ena delen genomförs en kartläggning av vård och omsorgsprocessen. Målsättningen är att synliggöra utmaningar, insikter och hinder för interorganisatorisk samordning och innovation. Den andra ska med utgångspunkt i processerna skapa en digital infrastruktur för säker överföring av data.

Projektmål 1 – interorganisatorisk samordning kring användarcentrerad vård och omsorg

  • En kartläggning av vård och omsorgsprocessen med insikter kring användarens konkreta behov och en beskrivning av befintliga hinder för interorganisatorisk samordning och innovation.
  • Utveckla och sprida kunskap kring metoder för ökad aktörssamverkan och en användarcentrerad utveckling av hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn.

Projektledare Magnus Eneberg, KTH, medeberg@kth.se

 

Projektmål 2– digital infrastruktur

  • Säkerställa att man genom uppkopplingen når fram till personen.
  • Säkerställa att det är rätt person som lämnat rätt data.
  • Säkra att data kommer fram.
  • Säkerställa att data inte modifierats/hanterats av otillbörlig.
  • Visa på skalbarhet i lösningar.

Projektmål 1: Region Stockholm, Stockholms stad och KTH.

Projektmål 2: Region Stockholm, RISE, Ericsson, Stokab, Telia, och KTH.

Förstudiemedel (500 tkr, stödnivå 50 %) för delprojekt 2 är beviljat av Vinnova.

Dela demoprojektet