Smarta lås i hemtjänsten

Digitala lösningar – en nyckel till trygghetskänsla och livskvalitet?

Smarta lås i hemtjänsten

Digitala lösningar – en nyckel till trygghetskänsla och livskvalitet?

Utmaning

Många äldre finner det olustigt att lämna hemnycklar till mer eller mindre okända personer. Hantering av nycklar inom hemtjänsten är resurskrävande.

Genom att byta eller komplettera med digitala och nyckelfria lösningar finns stor potential för ökad effektivitet, sänkta kostnader samt ökad säkerhet och större självständighet för äldre.

Stockholms Stad, KTH, ABB, Skanska och låskonsulttjänster köpta av Certego.

  • Fas 1 av projektet är avslutad i och med att en rapport är överlämnad till Stockholms Stad i januari 2018.
  • Fas 1 har varit delfinansierat genom medel från Vinnova (900 tkr, stödnivå 29 %).
  • Under Fas 2 kommer projektet att fokusera på den effekt som smarta lås kan ha avseende ökat säkerhet, trygghet och sänkta kostnader inom hemtjänsten.
  • Projektet är avslutat och överlämnat till äldreförvaltningen i Stockholms stad som har upphandlat en leverantör av smarta lås.

Anna-Carin Busk, Skanska, anna.carin.busk@skanska.se

Mer om Smarta lås i hemtjänsten

Bakgrund
Ett av Stockholms stads verksamhetsmål är att alla äldre har en trygg ålderdom och får en omsorg av god kvalité. Som ett bidrag till att uppfylla detta verksamhetsmål har detta projekt tagit fram underlag för en kommande upphandling av smarta lås inom Stockholms stads hemtjänst.

Demo-projekt
En utvärdering och jämförelse av olika leverantörers systemlösningar vad gäller gränssnitt och användarvänlighet har inte i en större skala tidigare genomförts. Som ett 

unikt test har därför projektet under september 2017 genomfört ett demo-projekt med målsättningen att utvärdera påverkan och konsekvenser för hemtjänstutförare, brukare, Stockholms Stads Trygghetsjour och Stockholms Stad.

 

En framtida digital låslösning ska fungera bra för såväl fastighetsägare, olika typer av fastigheter och hemtjänstföretag, som för brukare och deras anhöriga. Förvärvad kunskap inom digitala lås kommer även vara till nytta för andra verksamheter inom Stockholms stad.

Genom att införa en digital låslösning uppnås:

  • Ökad trygghet och säkerhet för brukare med hemtjänst/ trygghetslarm.
  • Mer tid till omsorgsinsatser hos den enskilde.
  • Bättre psykosocial arbetsmiljö för anställda inom hemtjänsten.
  • Möjlighet till snabbare hjälp och åtgärder vid akuta händelser i hemmet.
  • Minskad miljöpåverkan.

Dela demoprojektet