Kontakt

Sedan 2021 är Digital Demo Stockholm (DDS) en del av Digital Futures. DDS startade 2016 som ett innovationsamarbete för att förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. Med representanter för offentlig verksamhet, akademi och näringsliv har det varit ett initiativ mellan KTH, Stockholms universitet (SU), Karolinska Institutet (KI), industri och offentliga intressenter.