Kriterier för Demo

1 Utgår ifrån utmaningar identifierade av offentlig sektor och bidra till att uppfylla målen i regionens visioner och åstadkomma  invånarnytta.


2 Utvecklas av en projektgrupp bestående av flera av grundarna till Digital Demo Stockholm.


3 Utvecklar, testar och validerar skalbara lösningar baserade på digital teknik  i en reell geografisk miljö inom Stockholmsregionen.


4 Är externt finansierad av statlig FoI-finansiär och/eller EU:s ramprogram samt är ett tidsbegränsat FoU projekt.

5 Genomför effektmätning av invånarnytta och värde för offentlig sektor, verksamhetsmässigt och ekonomiskt.


6 Genererar forskning som validerar lösningen på kort och lång sikt. I första hand genom examensarbeten och/eller med studenter inom forskarutbildningen.


7 Är öppen och transparent .


8 Drar lärdomar från andra demos inom Digital Demo Stockholm.