Kommunikationsråd

Ansvarar för kommunikationsstrategi, omvärldsbevakning, gemensam webb, övrigt gemensamt kommunikationsmaterial och gemensamma aktiviteter.

Ann-Christine Berg

Ann-Christine Berg, Region Stockholm

ann-christine.berg@sll.se

Nicholas Rundbom

Nicholas Rundbom, Telia

nicholas.rundbom@teliacompany.com

Anette Brifalk

Anette Brifalk, Stockholm stad

anette.brifalk@stockholm.se

Katarina Wendt Englund

Katarina Wendt Englund, Stockholm stad

katarina.wendt.englund@stockholm.se

Annika Engström

Annika Engström, KTH

annengs@kth.se

Karin Hallstan

Karin Hallstan, Scania

karin.hallstan@scania.com

Lars-Åke Linander

Lars-Åke Linander, Vattenfall

lars-ake.linander@vattenfall.com

Karoline Spångberg Norlander

Karoline Spångberg Norlander, Skanska

karoline.spangbergnorlander@skanska.se

Björn Sandberg

Björn Sandberg, ABB

bjorn.sandberg@se.abb.com

Karin_Ronander_Ericsson.jpeg

Karin Ronander, Ericssson

Karin Ronander

karin.ronander@ericsson.com