Styrgrupp

Digital Demo Stockholms styrgrupp utgörs av representanter från verksamhetens olika partners.

ABB
Ericsson
Karolinska Institutet
KTH
Skanska
Region Stockholm
Stockholms stad
Stockholms universitet
Telia

Daniel-Forslund.jpg

Daniel Forslund, Region Stockholm

Ordförande i Innovations- och utvecklingsutskottet

Jan Andersson

Jan Andersson, Region Stockholm

Forskningsdirektör

Anna-König-Jerlmyr.jpg

Anna König Jerlmyr, Stockholms stad

Finansborgarråd

Magdalena-Bosson.jpg (1)

Magdalena Bosson, Stockholms stad

Stadsdirektör

Mats Lundbäck

Mats Lundbäck, Telia Sverige

CTO

Alexandra-Lauren.jpg

Alexandra Lauren, Skanska

vice VD

Sigbritt_Karlsson.jpg

Sigbritt Karlsson, KTH

Rektor

Mikael-Östling.jpg

Mikael Östling, KTH

Prorektor

Jan-Gulliksen.jpg

Jan Gulliksen, KTH

Vicerektor för digitalisering

andersg.jpg

Anders Gustafsson, Karolinska Institutet

Prorektor

anders.gustafsson@ki.se

mats.jpg

Mats Danielsson, Stockholms universitet

Prorektor

mats.danielson@su.se

erik.jpg

Erik Ekudden, Ericsson

CTO