Styrgrupp

Digital Demo Stockholms styrgrupp utgörs av representanter från verksamhetens olika partners.

ABB
Ericsson
KTH
Scania
Skanska
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Vattenfall
Telia