Tekniskt råd

Ett tekniskt råd identifierar tekniska vägval för synergier utifrån frågeställningar som kommer upp i demos.