Partners

Våra partners är några av Sveriges ledande företag inom teknik, transport, industri, energi, kommunikationsteknik, forskning och utbildning. Vi arbetar utifrån trippel helix-modellen, i ett unikt innovationssamarbete mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.