Partners

Våra partners är några av Sveriges ledande företag inom teknik, transport, industri, energi, kommunikationsteknik, forskning och utbildning. Vi arbetar utifrån Triple Helix-modellen, i ett unikt innovationssamarbete mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter.