Ericsson

Världsledande inom kommunikationsteknik

Ericsson är en av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till leverantörer av mobilkommunikation. Företaget utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till kunders framgång i den digitaliserade världen. I mer än 140 år har Ericssons idéer, teknik och medarbetare bidragit till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

I korthet

Grundades

Ericsson grundades 1876 och är idag verksamma i 180 länder.

Medarbetare

111 000

Webbplats

www.ericsson.com

I korthet

Grundades

Ericsson grundades 1876 och är idag verksamma i 180 länder.

Medarbetare

111 000

Webbplats

www.ericsson.com