Ericsson

Världsledande inom kommunikationsteknik

Ericsson är en av världens ledande företag inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till leverantörer av mobilkommunikation. Omkring 40 procent av världens mobiltrafik går genom nät byggda av Ericsson. Företaget utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till kunders framgång i den digitaliserade världen. I mer än 140 år har Ericssons idéer, teknik och medarbetare bidragit till att utveckla världen, människor, företag och samhället i stort.

I korthet

Grundades

Ericsson grundades 1876 och är idag verksamma i 180 länder.

Medarbetare

111 000

Webbplats

www.ericsson.com

I korthet

Grundades

Ericsson grundades 1876 och är idag verksamma i 180 länder.

Medarbetare

111 000

Webbplats

www.ericsson.com