Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Till Karolinska Institutets webbplats

I korthet

Grundades

Karolinska Institutet grundades år 1810

Medarbetare och studerande

6290 helårsstudenter

2043 doktorander

328 professorer

4549 medarbetare (årsarbetskrafter)

Omsättning

7,1 miljarder

I korthet

Grundades

Karolinska Institutet grundades år 1810

Medarbetare och studerande

6290 helårsstudenter

2043 doktorander

328 professorer

4549 medarbetare (årsarbetskrafter)

Omsättning

7,1 miljarder