KTH

Innovativ forskning och utbildning

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar KTH studenter, forskare och fakultet från hela världen. Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH med hållbara lösningar för några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

I korthet

KTH:s fyra campus i regionen samlar över
12 000 heltidsstudenter och runt 2 000 doktorander.

Medarbetare

Cirka 3 700

 

Webbplats

www.kth.se

I korthet

KTH:s fyra campus i regionen samlar över
12 000 heltidsstudenter och runt 2 000 doktorander.

Medarbetare

Cirka 3 700

 

Webbplats

www.kth.se