Region Stockholm

Trygghet, tillväxt och utveckling i Sveriges största region

Region Stockholm har till uppgift att ge invånarna i Stockholms län tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget ansvarar också för att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet. Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige med ett ständigt inflöde av nya människor och nya företag.

I korthet

I Stockholms län bor drygt två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning.

Medarbetare

Cirka 44 000

Webbplats

www.sll.se

I korthet

I Stockholms län bor drygt två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning.

Medarbetare

Cirka 44 000

Webbplats

www.sll.se