Scania

Driver övergången till ett hållbart transportsystem

En världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med partners och kunder driver Scania övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2017 levererade Scania 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till sina kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien.
Scania är en del av TRATON AG.

I korthet

Grundades

Scania grundades 1891
och finns idag representerat
i mer än 100 länder.

Medarbetare

50 000

Webbplats

www.scania.com

I korthet

Grundades

Scania grundades 1891
och finns idag representerat
i mer än 100 länder.

Medarbetare

50 000

Webbplats

www.scania.com