Skanska

Bygg- och projektutveckling för framtidens Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har Skanska cirka 9200 medarbetare. Intäkterna uppgick 2019 till cirka 41 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde mer än 2000 nya hem.

I korthet

Grundades

Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet. Skanska finns i tio länder och är verksamma i USA.

Medarbetare

Omkring 9 200 (i Sverige)

Webbplats

www.skanska.se

I korthet

Grundades

Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet. Skanska finns i tio länder och är verksamma i USA.

Medarbetare

Omkring 9 200 (i Sverige)

Webbplats

www.skanska.se