Skanska

Bygg- och projektutveckling för framtidens Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom
offentlig privat samverkan.

I korthet

Grundades

Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet. Skanska finns i tio länder och är verksamma i USA.

Medarbetare

Omkring 9 200 (i Sverige)

Webbplats

www.skanska.se

I korthet

Grundades

Skanska bildades i Malmö 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet. Skanska finns i tio länder och är verksamma i USA.

Medarbetare

Omkring 9 200 (i Sverige)

Webbplats

www.skanska.se