Stockholms Stad

Stockholms Stad – en miljonstad 2020

Stockholm är en hållbar stad där människor vill bo, arbeta och leva. Med utgångspunkten från visionen om Ett Stockholm för alla pågår ett ambitiöst arbete för att utveckla framtidens stad till en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar stad. Stockholm växer och stockholmarna blir allt fler. Därför pågår bygget av nya bostäder och ny infrastruktur men det behövs också fler skolor, parker, förskolor, bibliotek och idrottshallar. En viktig anledning till att vi gör så mycket på en gång är att vi sedan 2010 har blivit drygt 80 000 fler stockholmare, och ökningen fortsätter.

I korthet

År 2020 kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. 

Medarbetare

50 000

Webbplats

www.stockholm.se

I korthet

År 2020 kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. 

Medarbetare

50 000

Webbplats

www.stockholm.se