Stockholms universitet

Stockholms universitet

I korthet

GRUNDADES

Stockholms högskola grundades 1878, och universitetsstatus erhölls 1960

MEDARBETARE

Omkring 5 600

Webbplats

www.su.se/

I korthet

GRUNDADES

Stockholms högskola grundades 1878, och universitetsstatus erhölls 1960

MEDARBETARE

Omkring 5 600

Webbplats

www.su.se/