Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö, vilket är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Som huvudstadsuniversitet lägger Stockholms universitet särskild vikt vid utbildningar som svarar mot samhällets och regionens behov. Samverkan gör universitetets kompetens och resultat tillgängliga och främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet.

I korthet

GRUNDADES

Stockholms högskola grundades 1878, och universitetsstatus erhölls 1960

MEDARBETARE

Omkring 5 600

Webbplats

www.su.se/

I korthet

GRUNDADES

Stockholms högskola grundades 1878, och universitetsstatus erhölls 1960

MEDARBETARE

Omkring 5 600

Webbplats

www.su.se/