Telia

Digitalisering i det nya smarta samhället

Telia har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen i Sverige under långt mer än ett sekel genom att möjliggöra för människor och verksamheter att kommunicera på nya sätt. Telia har idag en motor i vår tids viktigaste samhällstrend: digitaliseringen och utvecklingen av det smarta och hållbara samhället. Telia och dess helägda dotterbolag Cygate hjälper företag och offentliga verksamheter att fånga digitaliseringens möjligheter genom att leverera helhetslöningar för ICT (kommunikation och närliggande IT-tjänster), som är ryggraden i den smarta staden och det hållbara samhällets digitala infrastruktur. 

I korthet

Grundades

Telia Grundades 1853. Telia Company är idag verksamma i stora delar av världen.

Medarbetare

20 000

Webbplats

www.telia.se

I korthet

Grundades

Telia Grundades 1853. Telia Company är idag verksamma i stora delar av världen.

Medarbetare

20 000

Webbplats

www.telia.se