Vattenfall

Driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem

Ett energiföretag, ägt av svenska staten, med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vattenfall är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största elproducenterna. Vattenfall har verksamhet inom alla delar av energivärdekedjan: från produktion, distribution till elhandel och försäljning. Vårt mål är att vara fossilfritt inom en generation. Vi fokuserar på att utveckla kundnära energilösningar.

I korthet

Grundades

Vattenfall AB, grundades 1909, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Medarbetare

20 000

Webbplats

www.vattenfall.se

I korthet

Grundades

Vattenfall AB, grundades 1909, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

Medarbetare

20 000

Webbplats

www.vattenfall.se