Partners

ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com


Ericsson

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111.000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222.6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.  www.ericsson.com.


Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. www.scania.com.


Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.  www.skanska.se

 


Telia

Telia har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen i Sverige under långt mer än ett sekel genom att möjliggöra för människor och verksamheter att kommunicera på nya sätt. Telia har idag en motor i vår tids viktigaste samhällstrend: digitaliseringen och utvecklingen av det smarta och hållbara samhället. Telia och dess helägda dotterbolag Cygate hjälper företag och offentliga verksamheter att fånga digitaliseringens möjligheter genom att leverera helhetslöningar för ICT (kommunikation och närliggande IT-tjänster), som är ryggraden i den smarta staden och det hållbara samhällets digitala infrastruktur. https://www.telia.se

Kungliga Tekniska högskolan – KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Våra fyra campus i regionen samlar över 12 000 heltidsstudenter, runt 2 000 doktorander och ungefär 3 700 heltidsanställda. www.kth.se.


Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har till uppgift att ge invånarna i Stockholms län tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget ansvarar också för att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet. Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige med ett ständigt inflöde av nya människor och nya företag. Här bor drygt två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning. Stockholms läns landsting har 43 000 egna anställda och tusentals fler hos olika leverantörer. www.sll.se.


Stockholms stad

Stockholm är en hållbar stad där människor vill bo, arbeta och leva. Med utgångspunkten från visionen om Ett Stockholm för alla pågår ett ambitiöst arbete för att utveckla framtidens stad till en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar stad. Stockholm växer och stockholmarna blir allt fler. Därför pågår bygget av nya bostäder och ny infrastruktur men det behövs också fler skolor, parker, förskolor, bibliotek och idrottshallar. En viktig anledning till att vi gör så mycket på en gång är att vi sedan 2010 har blivit drygt 80 000 fler stockholmare, och ökningen fortsätter. År 2020 kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. www.stockholm.se.


Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vattenfall är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största elproducenterna. Vattenfall har verksamhet inom alla delar av energivärdekedjan: från produktion, distribution till elhandel och försäljning. Världen är i stort behov av att hitta nya alternativa sätt för mer klimatsmart energiförsörjning och uppvärmning av hushåll, industrier och städer. Vårt mål är att vara fossilfritt inom en generation. Vi fokuserar på att utveckla kundnära energilösningar. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

www.vattenfall.se  www.vattenfall.com