Smarta trafikljus

Utmaning: Trafiken i Stockholm ökar samtidigt som stadens utsläpp ska minskas. Staden står därför inför utmaningen att öka framkomlighet och minska resetider för att minska utsläppen av CO2 från fordon och partiklar i luften från trafik. Utmaningen är att simulera, demonstrera och utvärdera tekniska lösningar för smarta trafikljus som förbättrar trafikflödet och ökar tillgängligheten för kollektivtrafik och godstrafik.

Lösning: För att förbättra framkomligheten i staden installeras ett system med sensorer vid ett antal trafikpunkter i staden en s.k. adaptiv samordnad signalstyrning.

Föreslagna tekniska lösningar:

  • Dynamisk gating
  • Dynamisk signalprioritering
  • Uppkopplade trafikljus

Planerad projektperiod: 2018-2019. Projektägare är Trafikkontoret, Stockholms stad

Projektgruppen består av:

Albania Nissan KTH
Anders Broberg, PL Stokab, anders.broberg@stokab.se
Anders Fagerholt Ericsson
Andreas Höglund Scania
Erik Jenelius KTH
Fredrik Davidsson Movea
Harald Herrmann Keolis
Jonas Mårtensson KTH
Lars Johansson Trafikkontoret
Magnus Almkvist Trafikförvaltningen
Petter Eistrand Swarco
Mattias Hellström Keolis
Olof Sjöstrand Ericsson
Simon Moritz Ericsson
Stefan Myhrberg Ericsson

Status: Uppdrag i stadens KF-budget 2017 och 2018. Projektplan framtagen som underlag för Vinnovaansökan, dock ej beviljad. Staden har tagit ett tydligare tag om projektet och förnyad ansökan om finansiering förbereds av Swarco.