Styrgrupp

Jan Andersson, Stockholms läns landsting

Forskningsdirektör

Mats Lundbäck, Telia Sverige

CTO

Karl Bergman, Vattenfall

Forskningschef

Mikael Dahlgren, ABB

Forskningschef

Ulf Ewaldsson, Ericsson

Affärsområdeschef, Styrgruppens ordförande

Daniel Forslund, Stockholms läns landsting

Innovationslandstingsråd

Malin Frenning, Stockholms läns landsting

Landstingsdirektör

Sigbritt Karlsson, KTH

Rektor

Ingela Lindh, Stockholms stad

Stadsdirektör

Karin Wanngård, Stockholms stad

Finansborgarråd

Alexandra Lauren, Skanska

vice VD

Mikael Östling, KTH

Prorektor

Tony Sandberg, Scania

Forskningschef

Jan Gulliksen, KTH

Vicerektor för digitalisering